UPDATE – gasexplosie Beukenlaan 15 – 26/10/23

26 oktober 2023
Image

Beste buurtbewoner,

Ook vandaag brengen we je graag op de hoogte van onze inspanningen in je buurt.

Noodsloop woningen

Na de gasexplosie van zondagavond is gebleken dat de woning met nummer 15 en de aanpalende woningen er slecht aan toe zijn. Daarom hebben we van de burgemeester de toestemming gekregen om over te gaan tot de sloop van de woningen met nummer 9 tot en met 19.

Voor het zover is, wordt de sloopzone afgezet met bouwhekkens.

Aftimmeren leegstaande woningen

Vandaag werden alle leegstaande woningen afgetimmerd door de collega’s van onze Leerwerkplaats. Zowel aan de voor- als aan de achterzijde van de woningen werden de deuropeningen, raamopeningen en kelderopeningen dichtgemaakt. We doen daarbovenop een rondgang om te controleren of de eerder dichtgetimmerde woningen nog niet terug opengemaakt werden. We staan hiervoor rechtstreeks in contact met de mensen van politie. Er werd met hen afgesproken dat zij vanaf morgen deze controle voor hun rekening nemen. Ook vanuit straathoek- en buurtwerking wordt een extra oogje in het zeil gehouden.

De diensten van Fluvius zullen nu vanaf 6 november verdergaan met de ontkoppeling van de gastoevoeren vanaf de straatkant.

Bewonersvergadering

Onze raad van bestuur zou graag met de buurt verder in gesprek gaan. 
Op een bewonersvergadering op 31 oktober om 18.30 uur willen we verder luisteren naar jullie bezorgdheden.

Jullie zijn welkom in het buurtcafé van Driehofsteden, Volksvertegenwoordiger De Jaegerelaan 72 B001 in Kortrijk. 

Eerstdaags volgt nog een aparte uitnodiging voor deze bewonersvergadering.

Tot zover deze nieuwe update, aarzel niet ons te contacteren bij vragen.