UPDATE Gasontploffing Beukenlaan – 24/10/23

24 oktober 2023
Image

Zoals afgesproken houden we u graag op de hoogte van onze aanpak na de gasexplosie van zondagavond in een woning aan de Beukenlaan. Onderstaande brief wordt in de loop van de dag per brief bezorgd aan de omwonenden van Nieuw Kortrijk.

Beste bewoner,

Afgelopen zondagavond werd je buurt jammer genoeg opgeschrikt door een gasexplosie. 
In een woning aan de Beukenlaan 15 vond er een gasontploffing plaats. 

Uiteraard is ook de hele ploeg van woonmaatschappij SW+ geschrokken door wat er die avond gebeurd is. Tegelijkertijd willen wij er alles aan doen om de getroffen buurtbewoners zo goed mogelijk te begeleiden en te voorkomen dat dit in de toekomst nog gebeurt. 

Via deze brief houden we jullie op de hoogte van hoe we de zaak voor jullie opvolgen.

Wat is er precies gebeurd?
Zondagavond 22 oktober was er een gasexplosie in een leegstaande woning aan de Beukenlaan 15. De door SW+ dichtgetimmerde woning bleek bezet te zijn door krakers. 

De oorzaak van de explosie is vooralsnog niet bekend. 
Bij de gasexplosie kwam er ook asbest vrij waarna een perimeter werd ingesteld. 
In de loop van maandag kwam een gespecialiseerd labo ter plekke om te bekijken of er asbest vrij kwam. Afhankelijk van de resultaten van de metingen zullen we de nodige maatregelen treffen.

Koperdiefstal

Vorige week maandag kregen wij een melding binnen van koperdiefstal in de buurt.
Criminelen dringen hierbij de leegstaande, dichtgetimmerde woningen binnen en stelen er koperen leidingen. Die leidingen maken essentieel deel uit van de gastoevoer. Daarbij koppelen de dieven de tellers los, maar laten zij gasleidingen onverantwoord achter. 

Om er zeker van te zijn dat er geen risico’s op gasontploffingen meer zouden zijn, organiseerden we onmiddellijk een eerste rondgang met de diensten van Fluvius en werd een woning waar een koperdiefstal werd vastgesteld, onmiddellijk losgekoppeld van de gastoevoer.

Na de gasontploffing van zondagavond maakten wij gisteren voor de zekerheid samen met politie en brandweer een nieuwe rondgang langs alle leegstaande woningen in jouw buurt. Daarbij stelden we jammer genoeg vast dat bij een aantal woningen in de buurt ook sprake was van koperdiefstal en zich dus een mogelijk risico voordeed; ook in woningen waar zich vorige week nog geen probleem voordeed.

Daarop gingen de diensten van Fluvius gisteravond en vannacht meteen aan het werk om waar nodig de nodige beveiliging aan te brengen.

De getroffen woning

In de loop van maandagnamiddag was er een plaatsbezoek met de verzekeringsmaatschappij en een sloopfirma om de toestand van de woning en aanpalende huizen te onderzoeken. 

Daaruit bleek dat een onmiddellijke sloop van de woningen Beukenlaan 9, 11, 13, 15, 17 en 19 aangewezen was. De komende dagen wordt duidelijk wanneer we tot onmiddellijke sloop zullen overgaan.

Het ruimen van het puin op de straat zal deze week nog uitgevoerd worden door een gespecialiseerde firma die hierbij rekening houdt met de asbesthoudende materialen.

Opvolging

Maandag kwam ons team bij jou langs in de buurt om samen te bekijken wie schade heeft en hoe de aangifte daarvan het vlotst kan gebeuren. We stellen alles in het werk om die aangiftes zo goed en zo snel mogelijk te verwerken.
Daarnaast werden ook een aantal technische meldingen genoteerd die wij de komende dagen zullen opvolgen.

Was je niet thuis tijdens het plaatsbezoek en heb jij een aantal vragen, opmerkingen of bezorgdheden, dan kan je altijd terecht op het nummer 056/26.02.20 of op info@swplus.be.

Blijf verder melding maken bij politie wanneer verdachte handelingen worden vastgesteld.

Verdere communicatie

We houden je vanzelfsprekend verder op de hoogte van de aanpak van jullie buurt.
Daartoe zullen we op onze website www.swplus.be regelmatig updates posten.

Met vriendelijke groeten,

Thomas RAES                                    Karel MADDENS                    Veronique DECALUWE

Directeur SW+                                   Directeur SW+                                   Voorzitter SW+