1000ste sociale huurwoning met zonnepanelen in Kortrijk en Wevelgem

21 februari 2024
Image

In samenwerking met coöperatieve Aster laat woonmaatschappij SW+ zonnepanelen plaatsen op meer dan 100 bestaande sociale woningen in Kortrijk. Het is een belangrijke stap in het verduurzamen van haar patrimonium met als bijkomend voordeel dat de energiefactuur van haar huurders zo beperkt mogelijk wordt gehouden.

Bij de lancering van woonmaatschappij SW+ werden een aantal strategische doelstellingen vastgelegd. Zo zou onder andere ingezet worden op woningkwaliteit en klantvriendelijkheid.
Woningkwaliteit betekent onder meer dat het patrimonium van SW+ duurzaam klaargezet wordt voor de toekomst; klantvriendelijkheid houdt ook in dat de woonmaatschappij de betaalbaarheid van sociale huisvesting voor haar huurders nooit uit het oog verliest.

Het zijn twee doelstellingen waaraan tegemoet gekomen wordt met het Aster-project dat vorig jaar al in Wevelgem begon en nu dus ook in Kortrijk wordt uitgerold.
Aster is een coöperatieve van Vlaamse woonmaatschappijen met als doel bij te dragen tot een duurzame sociale woninghuurmarkt voor de samenleving. Ze stelt zich onder meer tot doel om de komende jaren zo’n 395.000 zonnepanelen te plaatsen op 52.500 sociale woningen in Vlaanderen.

Het model dat Aster en de woonmaatschappijen ontwikkelden, is eenvoudig:

° Aster neemt de kost van de installatie op zich;

° deelnemende maatschappijen betalen een opstartkost;

° de energie die opgewekt wordt, kan tegen voordelig tarief aan de huurders geleverd worden;

° de huurders betalen maandelijks een forfaitair bedrag voor het gebruik van de zonnepanelen.Deze bijdrage is lager dan de opbrengst die de huurder ontvangt via een lagere energiefactuur.

Het model is succesvol en wordt al in verschillende gemeenten in Vlaanderen toegepast. In 2023 werden zo al 326 Wevelgemse woningen voorzien van zonnepanelen.Nu is dus ook Kortrijk aan de beurt.
Vanaf half februari worden in een eerste fase op meer dan 100 sociale woningen in Kortrijk “Concreet gaat het over woningen in de Iepersestraat, Mellestraat-Heulemeersen en op Nieuw Kortrijk. De zonnepanelen komen dus op bestaande woningen. Maar ook bij nieuwe projecten die we nu en de komende tijd realiseren, hebben we uiteraard aandacht voor duurzaamheid”, zo stelt het directeurs-duo van SW+ Karel Maddens en Thomas Raes.De panelen worden geïnstalleerd vanaf 15 februari en de organisatie ervan is volledig in handen van Aster. Zo gingen zij al langs bij het gros van de betrokken woningen en gaven de huurders alle nodige informatie.

Op maandag 12 februari kunnen mensen die nog vragen hebben, ook langsgaan bij het busje van Aster dat tussen 11 en 15 uur op de parking zal staan van de kantoren van SW+ aan de Damastweversstraat in Kortrijk.

SW+ trekt dus volop de kaart van zonne-energie waarbij op vandaag 1.000 wooneenheden voorzien zijn van zonnepanelen: een 400-tal via Aster op de bestaande woningen en een 600-tal door SW+ zelf geplaatst bij recente nieuwbouwprojecten.

“We zijn ervan overtuigd dat projecten als Aster een sterke meerwaarde betekenen voor onze woonmaatschappij. We tonen niet alleen dat we investeren in gebouwen, maar ook in mensen en de planeet. Want los van het feit dat we hiermee op een bescheiden manier meewerken aan de klimaatuitdaging, zorgen we er ook voor dat onze huurders minder energiekosten hebben.

Allemaal voordelen waar niemand volgens ons iets kan tegen hebben…” zo besluit voorzitter Veronique Decaluwé.