bouwverlof in zicht, afwerking woningen schakelt versnelling hoger

5 juli 2021
Image

De zomer is in het land en dat betekent ook dat het bouwverlof met rasse schreden nadert. 
Het zal u dan ook niet verwonderen dat er een leuke bedrijvigheid heerst in Nieuw Kortrijk.
Sommige woningen zijn intussen afgewerkt en bewoond, anderen zijn klaar tegen het bouwverlof. 
Voor de laatste woningen is het nog even wachten tot eind september. We geven u graag een update.

Negen woningen in de buurt Nieuw Kortrijk zijn intussen afgewerkt. 
De renovatie zit erop en intussen zijn zeven van die huizen opnieuw bewoond.

Momenteel wordt vooral in de Dennenlaan, Beukenlaan en Acacialaan een tandje bij gestoken met zicht op het komende bouwverlof.

Concreet betekent het dat tegen 1 juli zes extra woningen klaar zijn voor verhuur. 
Het gaat hierbij om Dennenlaan 8, 10 en 42. Die huizen werden allemaal grondig gerenoveerd. 
Ook de nieuwbouwwoningen aan de Beukenlaan 2 en 16 en langs de Acacialaan (nummer 1) worden afgewerkt tegen 1 juli.

Maar dat is niet alles. Vier woningen aan de Dennenlaan, met name de nummers 4, 20, 34 en 38 zullen tegen het bouwverlof volledig gerenoveerd zijn. Het betekent dat tegen die tijd zo goed als alle huizen in de Dennenlaan afgewerkt zijn.

Voor de nieuwbouwwoningen in de Berkenlaan (nummers 2, 8 en 10) is het nog even wachten tot eind augustus, net als voor de twee renovatieprojecten aan de Dokter Snellaertstraat 45 en 46.

Zo blijven er nog vier woningen over, namelijk Acacialaan 5, Olmenlaan 54 en Beukenlaan 10 en 18b.
Daar zegt de planning van de aannemer dat de renovatie tegen eind september volledig achter de rug moet zijn.