een overzicht van de werken tot het kerstverlof

28 oktober 2022
Image

Onlangs startten Wonen Regio Kortrijk en aannemer Artes-Depret de bouwwerken op voor
de realisatie van 31 nieuwe sociale wooneenheden in uw buurt, zowel woningen als
appartementen. Momenteel wordt het overtollige grondwater weggepompt en wordt de werf verder
ingericht. Zo verscheen afgelopen vrijdag een eerste torenkraan op het bouwterrein.

Op woensdag 16 november komt daar nog een tweede montagekraan bij, meer bepaald in
de Tuighuisstraat op het perceel waar de woningen met huisnummer 13, 14, 15 en 16 straks
gebouwd zullen worden.

De paalfunderingswerken voor de bouw van de extra woningen in uw buurt, starten deze
week op en zullen vermoedelijk duren tot midden november.
Nadien volgen de grond- en rioleringswerken voor de woningen die – als het weer het toelaat – afgerond zouden zijn
tegen de kerstvakantie.
Na Nieuwjaar wordt dan begonnen aan het metselwerk van de woningen.

Tegelijk wordt ook verder gewerkt aan de bouw van de appartementen.
Momenteel wordtde kelder van het complex uitgegraven. Tijdens de maanden november en december wordt
de vloerplaat gegoten, de kelderwanden geplaatst en de afdek van de kelder gerealiseerd.
Het moet ervoor zorgen dat na de kerstvakantie kan begonnen worden met het bouwen van
de eerste wanden op de gelijkvloerse verdieping.

We houden u graag verder op de hoogte van de werkzaamheden.