terug naar vorige

Ik huur: Eigendomsvoorwaarde

Het is voor huurders van een sociale woning niet toegelaten om een eigendom te hebben. Is dat wel het geval, dan heb je de plicht ons dit te melden.


Ik heb een eigendom

In 2017 en in januari 2020 verstrengden de eigendomsregels.

Je mag geen woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of in vruchtgebruik hebben, of in erfpacht, opstal of vruchtgebruik (gegeven) hebben. Dit mag niet in België en niet in het buitenland.

Je mag ook geen bouwgrond of woning inbrengen in een vennootschap waarvan je zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder bent.

Deze regels gelden ook voor je inwonende gehuwde partner, jouw wettelijke samenwoner of feitelijke partner. Als jouw feitelijke partner pas na de aanvraag van de huurovereenkomst is komen inwonen, geldt deze eigendomsvoorwaarde van zodra je één jaar met hem samenwoont in de sociale woning.


Meld het ons !

Je bent verplicht om onze maatschappij hierover te informeren. Er zijn ook enkele specifieke uitzonderingen. Contacteer ons en we bekijken samen je dossier.


Wat als ik het niet meld?

Bij vermoeden van overtreding van deze regel, kan SW+ een onderzoek instellen.
Blijkt uit dat onderzoek dat de huurder inderdaad over een eigendom beschikt, dan leidt dat tot een stopzetting van de huurovereenkomst.