terug naar vorige

Ik huur: Berekening huurprijs

Onze woonmaatschappij heeft twee types woningen.
Aan de ene kant hebben we eigen woningen in bezit.
Anderzijds huurt onze woonmaatschappij zelf ook van particuliere eigenaars.

Voor beide soorten woningen is er een andere manier om je maandelijkse huurprijs te berekenen. We leggen het je hieronder graag even uit.


Je huurt via SW+ een woning van een particuliere eigenaar

Wij onderhandelen met de eigenaar de best mogelijke huurprijs.

Maar, er zijn geen wettelijke regels over hoeveel huur een woonmaatschappij mag betalen aan de eigenaar en hoeveel we dus aan jou vragen.
Daardoor kan de huurprijs van twee woningen nogal eens verschillen, ook al lijken ze op het eerste gezicht gelijkwaardig.

Het is wel zeker dat de huurprijs die je bij ons betaalt lager ligt dan de huurprijs op de private markt.

We helpen jou om tussenkomsten zoals de huursubsidie of een verminderde onroerende voorheffing aan te vragen, als je daarvoor in aanmerking komt.

 

Je huurt een sociale woning die eigendom is van SW+

Jouw huurprijs is van een paar factoren afhankelijk:

Inkomen

We kijken naar het gezinsinkomen en dat bedrag indexeren we met de gezondheidsindex.
Er wordt voor de berekening van jouw huurprijs bijkomend rekening gehouden met de inkomensgrenzen om sociaal te huren:

 • Alleenstaande – 29.515 euro
 • Alleenstaande met een handicap – 31.987 euro
 • Gezin – 44.270 euro. Per persoon ten laste komt er 2.475 euro bij. Dat kan een kind of een persoon met een handicap zijn.

Is jouw inkomen lager dan de inkomensgrens? Dan passen we nog steeds 1/54ste van je inkomen toe.

Voor wie een bepaald percentage meer verdient dan de inkomensgrenzen zijn er andere regels. Hierdoor stijgt normaal de huurprijs.

 • Verdien je tussen de 100 en de 124% van de inkomensgrens die voor jou van toepassing is?
  Dan berekenen we je huur op 1/53stevan het inkomen.
 • Verdien je tussen de 125 en de 149% van de inkomensgrens die voor jou van toepassing is?
  Dan berekenen we je huur op 1/52stevan het inkomen.
 • Verdien je 150% of meer van de inkomensgrens die voor jou van toepassing is? Dan berekenen we je huur op 1/51stevan het inkomen.
patrimoniumkorting

Sommige van onze woningen krijgen een extra korting, namelijk de patrimoniumkorting. Hiervoor kijken we naar de marktwaarde. De marktwaarde is de huurprijs die iemand betaalt voor een gelijkaardige woning op de privémarkt. Is de marktwaarde laag dan krijg je een grotere korting. Dit betekent dat je voor een verouderde woning meer korting krijgt dan voor een nieuwbouwwoning.

 • Is de marktwaarde van jouw woning lager dan of gelijk aan 314 euro? Dan is jouw korting 160 euro.
 • Is de marktwaarde van jouw woning gelijk aan of hoger dan 816 euro? Dan is de korting 0 euro.
 • Voor alle marktwaarden tussen 314 en 816 euro passen we een formule toe.
gezinskorting

Voor elke persoon ten laste krijg je 21 euro korting.

 • Heb je een kind ten laste met een handicap? Dan krijg je 2x gezinskorting, dus 42 euro.
 • Heb je co-ouderschap/bezoekregeling en woont het kind officieel niet bij jou? Dan krijg je 10,5 euro. Hiervoor moeten we wel een getekende verklaring hebben van beide ouders.
 • Ben jij of je partner voor meer dan 66% invalide (of 9 punten)? Dan krijg je gezinskorting.
huurlasten

Naast je huurprijs betaal je ook huurlasten. Dit zijn de kosten van de gemeenschappelijke delen en ook energiekosten als ze collectief zijn.

 


Aanpassing van de huurprijs

Hierboven staan de basisregels maar je huishuur kan soms veranderen.

 • Verlaat iemand jouw gezin en heeft die persoon een inkomen dat meetelt voor de huishuurberekening? Dan kan jouw huurprijs veranderen.
 • Gaat iemand van jouw gezin met pensioen? Dan kan jouw huurprijs veranderen.
 • Overlijdt een gezinslid? En heeft die persoon een inkomen? Dan verandert jouw huurprijs.
 • Is jouw inkomen nu minstens 20% lager dan tegenover het inkomen dat gebruikt werd voor de berekening van uw huidige huurprijs? En dat al minstens 3 maanden? Dan kan jouw huurprijs dalen.

Je moet ons altijd eerst alle bewijzen bezorgen. Is alles in orde, dan verandert je huurprijs de 1ste maand nadat de administratie in orde is.

Komt er tijdens het jaar iemand bij jou wonen? Dan moet je hiervoor toestemming vragen aan SW+. Na onze toestemming, mag de persoon bijwonen. Jouw huurprijs kan veranderen. Ook als iemand vertrekt moet je ons informeren.


Betalingsproblemen

Heb je problemen om je huur te betalen? Praat erover met ons. Je kan ons bellen, e-mailen of langskomen tijdens een contactmoment of na een afspraak.

Stel een contact met ons niet uit. We zoeken samen met jou naar een oplossing. 

Als je ons niet verwittigt en je betaalt niet op de betalingsdatum, dan ontvang je van ons een rappelbrief (herinneringsbrief). Als de huishuur tegen het einde van de lopende maand nog steeds niet betaald werd, krijg je een aangetekende ingebrekestelling. Je krijgt dan nog de kans om de huur te betalen. Doe je dit niet, dan moeten we het dossier doorsturen naar het OCMW, het Sociaal Huis, het CAW en de vrederechter.

Daarom is het zeer belangrijk dat je de huur op tijd betaalt of tijdig verwittigt als het niet lukt omwille van financiële moeilijkheden. Wij zijn steeds bereid om te luisteren en om samen op zoek te gaan naar een oplossing.