terug naar vorige

Ik wil huren: Wat meebrengen?

Als je je komt inschrijven, dan zorg je er beter voor dat je meteen alle nodige documenten bij je hebt. Dit heb je nodig:


Inschrijvingsformulier

Het belangrijkste document is het inschrijvingsformulier. Vul dit zeer goed in. Iedereen van jouw gezin die ouder is dan 25 jaar moet het formulier ondertekenen.


Identiteitskaart

Breng een fotokopie van de identiteitskaarten van alle gezinsleden boven de 18 jaar mee.

Ben je nog geen 18 jaar en woon je onder begeleiding zelfstandig?
Dan heb je een attest nodig van de dienst die je begeleidt of een attest van ontvoogding. Daarop moet de startdatum van voogdij of begeleiding staan.


Bewijs van inkomen

 

Als je werkt, dan kijken we naar je meest recente aanslagbiljet van de belastingen. Wij vragen dit zelf elektronisch op. 

Uitzonderingen:

 • Heb je geen volledig jaar gewerkt? Dan moet je naast je inkomstenattest ook een 'verklaring op eer geen inkomsten' indienen voor die maanden waarin je geen inkomen had. 
 • Werk je pas sinds dit jaar? Bezorg ons je loonfiche van de laatste 3 maanden.

Je brengt deze documenten mee bij je inschrijving of mailt ze ons.

je hebt een vervangingsinkomen

Wij kijken naar de attesten die voor jou van toepassing zijn. Wij kunnen deze attesten zelf elektronisch opvragen:

 • Attest OCMW-leefloon. 
 • Attest van uitkering bij ziekte.
 • Attest van invaliditeitsuitkering.
 • Attest van uitkering bij werkloosheid.
 • Pensioenfiche met het volledige bedrag voor 1 jaar.

Jij en je gezinsleden hebben geen inkomen

Je moet een ‘verklaring op eer geen inkomsten’ invullen. 

Gezin

Wij vragen het attest van jouw gezinssamenstelling elektronisch op. In sommige gevallen moet je ons extra documenten bezorgen.

Je hebt kinderen die niet bij jou gedomicilieerd zijn maar je hebt wel co-ouderschap

 • Jij en de andere ouder moeten een verklaring op erewoord ondertekenen dat jij co-ouderschap hebt over de kinderen. 
 • Bezorg ons daarnaast ook de attesten die voor jou van toepassing zijn:
 • Een kopie van het vonnis bij co-ouderschap of omgangsrecht.
 • Een uitspraak dringende en voorlopige maatregelen van de vrederechter of kortgedingrechter of de notariële akte.

Je hebt een handicap

SW+ heeft aangepaste woningen voor rolstoelgebruikers. Om in aanmerking te komen voor een aangepaste woning moet je ons een medisch attest bezorgen dat jou of een van je gezinsleden rolstoelgebonden is en dat een aangepaste woning noodzakelijk is.


Woonnood

Wil je via SW+ een woning huren van een particuliere eigenaar, dan hebben we nog wat extra informatie nodig.

Om kans te maken op een woning hebben we documenten nodig die aantonen waarom je dringend op zoek bent naar een woning.
Welke documenten we nodig hebben hangt af van je situatie.
Dit kan bijvoorbeeld zijn: huurcontract om aan te tonen dat de woning te duur of te klein is, vonnis dat je de woning moet verlaten,… .
Op de afspraak bespreken we je woonsituatie, en helpen we je zoeken naar de juiste documenten.