terug naar vorige

Ik wil huren: Wat meebrengen?


via het CIR

Vanaf 18 maart zal je als kandidaat huurder kunnen inloggen in het Centraal Inschrijvingsregister (CIR). Via de website www.vlaanderen.be/sociaalhuren zal je zelf jouw inschrijving in orde kunnen brengen.

Als je al op de wachtlijst staat, zal je toegang krijgen tot jouw dossier om

- Jouw plaats op de wachtlijst te kunnen opvragen
- jouw gegevens aan te passen (telefoonnummer, keuze gemeentes, partner toevoegen…)
- documenten toe te voegen

 

Op afspraak

Tot 18 maart 2024 kan je enkel inschrijven door een afspraak te maken die zal doorgaan op ons kantoor in de Damastweversstraat 3 in Kortrijk of op de Nieuwe Markt 9/1 in Wevelgem.

Je kan een afspraak maken door te bellen naar 056 / 17 10 00.
Breng op de afspraak zeker jouw identiteitskaart mee met je PIN-code.

Wens je samen in te schrijven met jouw partner of andere gezinsleden ouder dan 18 jaar?
Kom dan samen op de afspraak. Lukt dat niet, dan hebben we een volmacht nodig.

Op de afspraak zullen wij samen met jou jouw inschrijving in orde brengen via het Centraal inschrijvingsregister (CIR).

Zijn er extra documenten nodig om je te kunnen inschrijven, dan bekijken we dit samen.

Hou er rekening meer dat je tijdens de actualisatie, die doorgaat vanaf 18 maart 2024, geen afspraak zal kunnen maken.

Tijdens die periode zal je jouw inschrijving enkel via het CIR(www.vlaanderen.be/sociaalhuren) in orde kunnen brengen.
Na actualisatie zal het wel weer mogelijk zijn een afspraak te maken.

 

Inschrijvingsformulier

Enkel in uitzonderlijke gevallen kan je inschrijven door een inschrijvingsformulier te bezorgen.

Dit kan wanneer je in de gevangenis verblijft of niet kan langskomen op afspraak omdat je minder mobiel bent. Neem contact op via inschrijvingen@swplus.be om een formulier te bekomen.

 

Extra documenten

In bepaalde situaties hebben we extra documenten nodig.

Hieronder vind je een overzicht:

- Heb je een woning of bouwgrond gekocht samen met jouw ex-partner?
Dan kan je toch inschrijven. Hiervoor hebben we een verklaring op eer nodig.

- Heb je een woning of bouwgrond via een erfenis gekregen?
Ook dan hebben we een verklaring van jou nodig.

- Bij inschrijving controleren we of je voldoet aan de inkomensvoorwaarde.

Had je geen inkomen op je recentste aanslagbiljet, dan kijken we naar jouw huidig
inkomen. Heb je in de voorbije 6 maanden geen inkomen gehad, dan moet je ons een verklaring op eer bezorgen.

- Heb je een aangepaste woning nodig? Dan hebben we van jou een medisch attest verminderde mobiliteit nodig, ondertekend door een specialist (niet door een huisarts).

Heb je nog vragen?
Dan kan je elke dag bellen naar 056/17 10 00 tussen 8u30 en 12u00 of mailen naar inschrijvingen@swplus.be.


Gezinsleden die ergens anders staan gedomicilieerd

- Co-ouderschap en bezoekrecht
Heb je co-ouderschap of bezoekrecht met overnachting van jouw kinderen en staan ze niet bij jou gedomicilieerd? Dan kan je een verklaring op eer laat ondertekenen door jouw ex-partner dat de kinderen regelmatig bij jou overnachten. Zo kan je toch inschrijven voor meerdere slaapkamers.

- Zwangerschap
Wanneer je een kindje verwacht kan je een extra slaapkamer aanvragen.
Hiervoor hebben we een attest van jouw gynaecoloog nodig.

- Gezinshereniging
Ook wanneer je familie nog niet in België is, kan je al een extra slaapkamer aanvragen maar dan hebben we een bijlage 15 (document ambassade /aanvraag gezinshereniging) nodig.

 


Woonnood

Na 20 maart 2024 zal je hier meer info terugvinden wat je kan doen als je een dringende situatie hebt.