terug naar vorige

Ik wil huren: wachtlijsten


Op weg naar een centraal inschrijvingsregister

De Vlaamse overheid wil binnenkort van start gaan met een centraal inschrijvingsregister. Dat betekent concreet dat je je voor Kortrijk en Wevelgem maar op 1 wachtlijst moet inschrijven en dat er vervolgens bekeken wordt welke woning voor jou in aanmerking komt.

Het is echter momenteel nog niet duidelijk wanneer dat centrale inschrijvingsregister er precies komt en hoe alles wettelijk geregeld zal worden.
Daarom blijven we voorlopig verder werken met de 3 bestaande wachtlijsten: die van De Poort, Wonen Regio Kortrijk en De Vlashaard.

Kan ik me op verschillende wachtlijsten inschrijven?

Op termijn is het zoals gezegd de bedoeling dat er 1 wachtlijst komt voor alle sociale woningen in Kortrijk en Wevelgem. Voor het zover is, werken we nog met aparte wachtlijsten van wat vroeger sociaal verhuurkantoor De Poort en sociale huisvestingsmaatschappijen Wonen Regio Kortrijk en De Vlashaard was.
Je kan momenteel met andere woorden nog steeds inschrijven op drie wachtlijsten.

Hoe lang moet ik wachten?

De wachtlijst is voortdurend in beweging. Jouw plaats kan dus dagelijks wijzigen en je kan zowel vooruit als achteruit gaan. Hoe kan dat?

  • Iemand die eerder dan jou ingeschreven was, kan zijn woonkeuze uitbreiden bij actualisatie of een eerste aanbod. Als hij/zij dit wijzigt naar woningen waar jij ook voor ingeschreven bent, komt deze kandidaat dus voor jou op de wachtlijst te staan.
  • We moeten rekening houden met een aantal voorrangsregels. We houden rekening met de rationele bezetting (grootte van de woonst ten opzichte van de grootte van het gezin), absolute en optionele voorrangsregels. We geven bijvoorbeeld voorrang aan mensen die nog geen sociale woning hebben en kijken of kandidaten hun officiële woonplaats in Kortrijk of deelgemeenten hebben.
  • Wie via SW+ een woning wil huren van een particuliere eigenaar, die moet ook rekening houden met de woonnoden. Bij je inschrijving geef je aan hoe dringend je nood hebt aan een sociale woning. Wiens nood het hoogst is, die krijgt voorrang op minder dringende dossiers.
  • SW+ is bezig met een grootschalige renovatie van het patrimonium. Dit betekent dat de huurders van zo’n gerenoveerde woning moeten verhuizen. Deze huurders krijgen voorrang op kandidaten die eerder ingeschreven waren.

Wanneer kan ik een huurpremie krijgen?

Sta je al vier jaar of langer op de wachtlijst voor een sociale woning en huur je ondertussen een private huurwoning? Dan kan je misschien maandelijks een huurpremie krijgen. Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen en het bedrag van de huurpremie verschilt in elke situatie. Meer informatie lees je op de website van Wonen-Vlaanderen.

Het agentschap Wonen-Vlaanderen stuurt je automatisch een gepersonaliseerd aanvraagformulier op als je in aanmerking komt voor de premie. Het baseert zich daarvoor op gegevens van onze en andere huisvestingsmaatschappijen over de wachttijd en je inkomen. Laat ons dus zeker elke wijziging in je adres of gezinsinkomen meteen weten.

Pas op! Als je een aanbod van een sociale woning weigert, dan kan je jouw huurpremie verliezen. Ben je niet akkoord? Dan kan je een klacht indienen met een aangetekende brief bij het Agentschap Wonen – Vlaanderen, afdeling Toezicht, Havenlaan 88 bus 22, 1000 Brussel.

Wanneer kan ik een huursubsidie krijgen?

Bepaalde van onze huurders komen ook in aanmerking voor een huursubsidie. Meer informatie lees je op de website van Wonen-Vlaanderen.