terug naar vorige

Ik wil kopen: inschrijven op de wachtlijst

Eens je er zeker van bent dat je voldoet aan alle voorwaarden om een sociale woning te kopen, kan je je inschrijven op onze wachtlijst.

Ben je niet zeker of je alle documenten hebt? Wil je ondersteund worden bij je aanvraag? Is het ondanks de uitleg hieronder nog niet helemaal duidelijk?
Contacteer ons via het algemeen telefoonnummer 056/17.10.00

Zorg ervoor dat je volgende documenten bij de hand hebt:


Inschrijvingsformulier

Het inschrijvingsformulier brengt al je persoonlijke gegevens in kaart.
Het makkelijkste is dat je dit inschrijvingsformulier thuis al zo goed mogelijk invult. Dan overlopen we het samen nog eens op kantoor.
Mail naar info@swplus.be om je inschrijvingsformulier aan te vragen.


Inkomensattest

SW+ kijkt je inkomen na:

  • Je werkt? Neem je meest recent beschikbare aanslagbiljet van de personenbelasting mee.
  • Je krijgt een leefloon of uitkering? Neem dan attesten of betalingsbewijzen mee, bijvoorbeeld van het OCMW, een ziekenfonds of mutualiteit, de RVA …

Attest gezinssamenstelling / handicap

Heb je kinderen die 18 jaar of ouder zijn?
Dan moet de Kas voor Gezinsvergoedingen een verklaring afleveren waaruit de uitbetaling van kinderbijslag of wezentoelage blijkt.

Heb jij of een gezinslid een handicap?
Neem dan het attest of bewijs hiervan mee. Dit moet een attest zijn van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid of van de Kas die de invaliditeitsvergoeding uitbetaalt.
Als persoon met een handicap kan je voorrang krijgen als de woning aangepast is.

Attest onbewoonbaarheid / onteigening

Je huidige woning wordt officieel onbewoonbaar verklaard of je woning wordt onteigend? Neem dan de documenten die dit bewijzen mee.

Identiteitskaart

Breng een kopie van je identiteitskaart mee.

Betaling inschrijvingsgeld

Per register waarvoor je wil inschrijven moet je 50 euro betalen.

Je aanvraag wordt in elk register chronologisch ingeschreven.
Je ontvangt een ontvangstbewijs waarop de inschrijvingsdatum vermeld wordt. Per register waarop je inschrijft, krijg je een plaatsnummer toegekend.