Meensepoort

Image

Het pand op de hoek van de Meensesteenweg en de Moorseelsestraat

Situering van het project

Op de hoek van de Meensesteenweg en de Moorseelsestraat in Kortrijk verschijnt in de loop van 2025 een nieuw woonproject met 16 sociale huurappartementen.

 

Op deze hoek in de stad stonden oorspronkelijk twee woningen. Maar het gebouw dat sinds september 2010 leegstaat, is in dusdanig slechte staat dat sloop de enige optie is. De woonmaatschappij kocht het gebouw in december 2020. In de plaats verschijnt straks een appartement met 16 sociale huurappartementen, ondergrondse parkeergarage, fietsenstalling en bijhorende binnentuin.

Naast sociale woningbouw is er op de gelijkvloerse verdieping plaats voor een commerciële functie. En die is al meteen ingenomen, want de naburige apotheek Meensepoort neemt straks haar intrek in de nieuwbouw.

Het appartementsgebouw is een ontwerp van architectenbureau B2Ai dat in het voorjaar van 2024 hoopt te starten met de sloop van het bestaande gebouw, om nadien terug op te bouwen. Het openbaar onderzoek startte op 4 oktober 2023 en loopt tot en met 2 november 2023.

Wat?

- 16 sociale huurappartementen
- commerciële functie op gelijkvloers
- ondergrondse parkeergarage
- fietsenstalling
- binnentuin

Timing

Halfweg mei 2024 start de sloop van de garage.

Bedoeling is om het gebouw in het najaar van 2025 in gebruik te nemen.

Stand van zaken

Het openbaar onderzoek is afgerond, de omgevingsvergunning is aangevraagd.

Zo zal het project eruit zien

Image

blik aan de achterzijde

Project Menenpoort vind je hier:

Met je vragen over project Menenpoort kan je terecht bij: