Sionwijk

Image

Situering van het project

SW+ heeft een aantal ambities met het nieuwe Masterplan voor de wijk die gelegen is ten zuidoosten van de Kortrijkse binnenstad:

- We willen de wijk herkenbaar maken en duidelijk omranden
- Zo zal de Sionlaan in de toekomst beter aansluiten bij de Beekstraat
- In de wijk komt een groen hart, aansluitend op het groen van de Paters Scheutisten
- Het is de bedoeling om het groen bij de berm te benutten en erlangs eventueel een fietsverbinding te realiseren

Concreet betekent dit onder meer:

  • Dat de zone langs de snelweg niet meer bebouwd wordt. We voorzien een strook van 30 meter waarop niet meer gebouwd zal worden
  • Er komen vijf bouwzones waarop heel diverse woningen komen
  • In totaliteit zullen we minder grond bebouwen (5700 vierkante meter in plaats van 7700)
  • Door de manier van bouwen zal het vloeroppervlakte wel stijgen van 13.900 vierkante meter naar 15.500.
  • Het zorgt ervoor dat er 20 extra wooneenheden bijkomen. Zo zullen er in de toekomst 122 wooneenheden komen waar er nu 102 zijn.

Timing

Momenteel zijn we bezig met de opmaak van het omgevingsvergunningsdossier, zowel voor fase 1 (de sloop van 58 woningen en de herbouw van 91 woningen) als voor fase 2 (de sloop van 44 woningen en de herbouw van 42 woningen).

Project Sionwijk vind je hier:

Met je vragen over project Sionwijk kan je terecht bij: