SW+ gaat door op ingeslagen weg

6 maart 2024
Image

Gisteren legde Pano een aantal structurele problemen in de sociale huisvestingssector bloot. Te lange wachtlijsten, te weinig middelen voor sociale huisvesting, te weinig Vlaamse ambitie.  Woonmaatschappij SW+onderschrijft de oproep van de sector om samen de toekomst actief in handen te nemen.

Ook de wijk Nieuw Kortrijk kwam gisteren in beeld omwille van te lange leegstand van een aantal woningen. SW+ erkent dat in het verleden een aantal zaken niet gelopen zijn zoals gepland. 

Tegelijk liggen er nu concrete plannen voor om fase 2 en fase 3 van dit project te realiseren. Hier wordt eerlijk en transparant over gecommuniceerd met de bewoners die deze manier van werken duidelijk waarderen, getuige ook de positieve reacties op de recente infomarkt in het buurtcafé van de Drie Hofsteden.

Ook in de toekomst zullen we open blijven communiceren over plannen, timing en ambities van onze woonmaatschappij.
En die ambities zijn er wel degelijk; niet alleen bij de woonmaatschappij, maar ook bij de gemeentebesturen van Kortrijk en Wevelgem.

Op een recente raadscommissie voor de Kortrijkse gemeenteraad lichtten we uitgebreid de op til staande projecten toe voor de komende jaren. 

Kortrijk en Wevelgem maken actief werk van een groei van het aantal duurzame sociale woningen.
Op dit ogenblik zijn 9 projecten in Kortrijk en Wevelgem in actieve uitvoering, goed voor 516 bijkomende wooneenheden. Daarnaast zijn 11 projecten in studie/voorbereidingsfase, op hun beurt ook weer goed voor 282 wooneenheden.

Er heerst met andere woorden een gezonde dynamiek in Kortrijk en Wevelgem op vlak van sociale huisvesting. Ondanks de problemen waarmee onze sector kampt en de vaststelling dat er op Vlaams niveau een tandje bij mag gestoken worden om nieuwe impulsen te geven aan eigentijdse sociale huisvesting, blijven we met woonmaatschappij SW+ ambitieus om zij die het nodig hebben een gepast dak boven het hoofd te bieden.

Daarnaast vind je hieronder ook het persbericht van Initia, de koepelorganisatie van Vlaamse woonmaatschappijen. We onderschrijven hun eisen volmondig.