Werk nu je registratie als kandidaat-huurder bij of schrijf je in als kandidaat-huurder bij het Centraal Inschrijvingsregister. SW+ helpt.

15 maart 2024
Image

Woonmaatschappij SW+ begeleidt kandidaat-huurders bij invoering centraal inschrijvingsregister

Vanaf 18 maart ’24 wordt 1 centraal inschrijvingsregister voor gans Vlaanderen van kracht voor mensen die op zoek zijn naar een sociale woning. Dat heeft ook zijn gevolgen voor kandidaat-huurders die zich eerder al inschreven, want zij moeten hun dossier nu online actualiseren. 
Gelukkig staan ze er niet alleen voor, want woonmaatschappij SW+ organiseert onder meer zitdagen waarbij ze kandidaat-huurders zal begeleiden bij het beheer van hun dossier.

Centraal Inschrijvingsregister (CIR)

Vlaanderen heeft er enige tijd moeten op wachten, maar vanaf maandag 18 maart wordt het Centraal Inschrijvingsregister voor het huren van een sociale woning van kracht. Tot op heden konden kandidaat-huurders zich in verschillende gemeenten bij verschillende woonmaatschappijen inschrijven. Dat behoort vanaf komende maandag tot het verleden. 
“Het inschrijvingsregister zorgt niet alleen voor een eenvoudiger manier van werken voor de kandidaat-huurder (hij moet maar 1 keer een aanvraag indienen), ook de woonmaatschappijen zelf krijgen een veel duidelijker beeld op het effectief aantal kandidaten. Vroeger schreven bepaalde kandidaten zich in verschillende gemeenten in; nu zal de registratie centraal gebeuren.” aldus Marjolein Horn, diensthoofd Team Wonen bij SW+.

De invoering van het centraal inschrijvingsregister is niet alleen belangrijk voor nieuwe kandidaat-huurders. Ook mensen die zich al eerder inschreven, moeten hun kandidatuur herbevestigen.

Als dat niet gebeurt, kan dat verstrekkende gevolgen hebben. 

“Wie voor juni niet reageert, kan geschrapt worden als kandidaat. Daarom is het erg belangrijk om je dossier goed op te volgen.”

Zitdagen vanuit SW+

Omdat het in orde brengen van hun online dossier voor vele kandidaten niet evident is, snelt SW+ nu ter hulp. “We schrijven de komende weken de kandidaat-huurders aan met de oproep om zo snel mogelijk werk te maken van de actualisatie van hun dossier. In totaal gaat het om zo’n 4000 dossiers.

Kunnen kandidaat-huurders dat niet zelfstandig, dan kunnen zij terecht op een van de zitdagen die wij met SW+ organiseren, ofwel in onze kantoren aan de Damastweversstraat in Kortrijk en op de Nieuwe Markt in Wevelgem ofwel in een van de wijkcentra van de stad. Op die manier komen we naar de mensen toe en brengen we samen met hen de nodige zaken op orde.”

Een overzicht van de verschillende zitdagen vinden mensen op de website van SW+: www.swplus.be

“In principe moet de registratie vlot verlopen. Het enige wat mensen nodig hebben, is It’s Me of hun digitale identiteitskaart (met Pin-code). Wie nog niet beschikt over It’s Me kan rekenen op een van de vele Digihelpers die de stad rijk is.”  

Wie zelf zijn dossier in orde wil brengen of zich als nieuwe kandidaat-huurder wil inschrijven, die kan terecht op http://www.vlaanderen.be/sociaalhuren

Deze aanpak gaat mee in de nieuwe manier van werken van de woonmaatschappij: klantvriendelijk, transparant en dicht bij de mensen.