Nieuw Kortrijk

Image

een van de nieuwe woonblokken op Nieuw Kortrijk

Wat?

Na het slopen van 88 woningen plannen we in de eerste fase de nieuwbouw van 4 meergezinswoongebouwen (goed voor 77 woongelegenheden), 6 ééngezinswoningen en de renovatie van 22 bestaande woningen.

Momenteel ligt een aanbestedingsdossier klaar voor fase twee van het project.

Deze tweede fase houdt het volgende in:

  • De sloop van 24 eengezinswoningen – fase 2a: afgerond

  • Het renoveren van 3 woningen – fase 2b

  • Het bouwen van 12 eengezinswoningen – fase 2c: in aanbestedingsfase.
    De start is hier gepland voor midden 2024.

  • Het bouwen van een meergezinswoning met 23 wooneenheden en 50 ondergrondse parkeerplaatsen – fase 2d: in aanbestedingsfase. De start is hier gepland voor midden 2024.
  • De aanleg van 3 fietsenstallingen en omgevingsaanleg rond de meergezinswoning – fase 2e

Stand van zaken

De bouw van de 12 eengezinswoningen en de 23 wooneenheden in de meergezinswoning gaat van start in Mei 2024.

Zo zal het project eruit zien

Image

een simulatie van de blokken van nieuw kortrijk

Project Nieuw Kortrijk vind je hier:

Met je vragen over project Nieuw Kortrijk kan je terecht bij:

ProjectBeheerder

Pascal De Buck

 Nieuw.Kortrijk@swplus.be